Kategori: Sjukdomar och ohyra

Sjukdomar och ohyra

Även hundar kan få den vanliga folksjukdomen diabetes. Precis som hos människan får då hundens kropp svårt att reglera mängden insulin och då kan hund

Sjukdomar och ohyra

Likt en människa kan en hund också få olika typer av allergier. Man kan som hundägare märka av att hunden visar symtom som täppt i näsan, hosta och ny

Sjukdomar och ohyra

Den kanske vanligaste åkomman hos hundar i dag är nog olika former av mask. Maskarna kan till en början vara svåra att upptäcka och det är inte säkert

Sjukdomar och ohyra

Om man märker att hunden börjar klia sig enormt på kroppen kan det vara läge att titta lite närmare på pälsen. Det kan förstås bero på många saker. Ka

Sjukdomar och ohyra