Diabetes

Även hundar kan få den vanliga folksjukdomen diabetes. Precis som hos människan får då hundens kropp svårt att reglera mängden insulin och då kan hunden antingen få för högt eller för lågt blodsocker. Symtomen kan i många fall likna människans, bland annat kan man märka av att hunden dricker och kissar allt mer och oftare.

Hur behandlas diabetes hos hund?

Diabetes hos hund kan behandlas på lite olika sätt. Ibland kan en omläggning av fodret samt viktnedgång göra att hunden slipper behandling med läkemedel. Ofta krävs det då att diabetesen upptäcks i god tid. Om sjukdomen har nått lite längre krävs det ofta behandling. Ibland räcker det med att hunden tar tabletter, men i andra fall kan hundägaren behöva ge hunden sprutor med insulin en eller ett par gånger varje dag. Alla former av behandling skapar dock merjobb i hundägarens vardag.

Minskas livslängden?

Om man sköter om hundens behandling ordentligt och vid behov ser till att den går ner i vikt brukar hundens livslängd inte kortas ner. Den behandling som finns är mycket effektiv och ofta brukar hundarna klara sig bra på den. Ibland kan också förbättring ske så att sprutorna kan tas bort.