Allergier

Likt en människa kan en hund också få olika typer av allergier. Man kan som hundägare märka av att hunden visar symtom som täppt i näsan, hosta och nysningar. Den kan också börja klia sig och rent av bli hårlös på vissa ställen för att den kliar så mycket. Om man tittar lite mer noga kan man också se att hundens hud blir rödaktig och det kan också dyka upp små utslag. Men vad kan hunden bli allergisk mot, kan det testas och hur behandlas allergin?

Pricktest

För att ta reda på vad hunden är allergisk mot gör man vanligen ett pricktest på magen eller ryggen. Då rakas pälsen bort och olika ämnen placeras på stället. Huden reagerar sedan om hunden har allergi.

Olika allergier

Hunden kan vara allergisk mot i stort sett samma saker som människan. Pollen, kvalster, parfym och rengöringsmedel brukar testas.

Behandling

Ofta kan behandling ske genom att man byter foder och undviker det eller de ämnen hunden är allergisk mot. Om hunden har besvär med pollen eller liknande som inte kan undvikas brukar behandling ske med kortison. Det kan ske antingen i form av tabletter eller som salva beroende på hundens besvär.