Mask

Den kanske vanligaste åkomman hos hundar i dag är nog olika former av mask. Maskarna kan till en början vara svåra att upptäcka och det är inte säkert att man ser några symtom hos hunden. Tids nog kan det dock börja märkas att hunden faktiskt har mask. Den kan börja äta mer utan att den går på sig i vikt, den kan bli trött och man kan också se maskar i hundens avföring. Men hur går behandlingen till?

Avmaskning

Om man märker att hunden har fått mask eller om det rör sig om en liten valp som precis kommit till sitt nya hem kan det vara klokt att avmaska hunden. Avmaskningen sker genom en pipett som droppas i nacken, eller genom tabletter. Det finns olika avmaskningstabletter som passar olika masksorter, men det finns också heltäckande varianter. Vissa medel ger man bara en tablett av, andra kräver flera tabletter och upprepade doseringar. Det är dock viktigt att man inte avmaskar allt för ofta. Om man gör det kan maskarna bli immuna mot avmaskningsmedlet och det innebär att när hunden sedan väl får mask kommer det inte att finnas något preparat som tar bort den.

Städa hemma

Vissa av de maskarter hunden får kan också smitta till människan och dess ägg kan överleva i hemmet. Att städa lite extra hemma och att tvätta hundens filtar är alltså ingen dålig idé om man vill slippa mask som kommer tillbaka. Hos SVA kan man också läsa mer om olika åtgärder.

Kolla masken

Om man är lite osäker på om hunden har mask eller inte kan man köpa ett så kallat kolla masken-kit. Med det samlar man upp lite färskt bajs från huden, lägger det i en påse och skickar in för analys. Tillbaka får man sedan ett svar på om hunden har mask, samt vilka maskar.